Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Stanjena kapitalizacija

1.12.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Trgovačko društvo može se financirati na dva načina: putem vlasničkog kapitala ili putem zajmovnog kapitala. Ipak, najčešće je financirano kombinacijom zajma i vlasničkog kapitala, pa se za takvo društvo kaže da je „stanjeno kapitalizirano“ ako je vlasnički kapital malen u odnosu prema zajmovnom.

Stoga, prilikom određivanja iznosa porezno priznatih troškova kamata s osnove primljenih zajmova između povezanih osoba potrebno je, između ostaloga, voditi računa i o omjeru duga i kapitala, tzv. stanjenoj kapitalizaciji, koja je uređena čl. 8. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-138/20; nadalje Zakon) i čl. 32. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05-1/21; nadalje Pravilnik). Drugim riječima, poreznim propisima se uređuje najviši omjer duga i vlasničkog kapitala, koji, ako je premašem, rezultira poreznim nepriznavanjem dijela troškova kamata.

U skladu sa čl. 8. Zakona i čl. 32. Pravilnika, razmatrajući porezni tretman kamata na zajmove dioničara i članova društva, prilikom utvrđivanja porezne osnovice tuzemnog društva propisana su određena ograničenja poreznog priznavanja rashoda od kamata s osnove zajmova primljenih od dioničara nerezidenta, odnosno člana društva nerezidenta te vrijedi sljedeće pravilo: kamate s osnova zajmova primljenih od dioničara, odnosno člana

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: