Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Kamatna stopa između povezanih osoba u 2022. godini

1.2.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Tržišna kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za svrhe oporezivanja dobiti od 1. siječnja 2022. godine iznosi 2,68% godišnje. Sukladno tome, za svrhe oporezivanja dobiti od 1. siječnja 2022. godine:

  • najviša porezno priznata kamatna stopa na zajmove koje su porezni obveznici primili od povezanih osoba nerezidenata snižena je s 3,00% godišnje na 2,68% godišnje; i
  • najniža oporeziva kamatna stopa na zajmove koje su porezni obveznici dali povezanim osobama nerezidentima također je snižena s 3,00% godišnje na 2,68% godišnje.

Navedeno se primjenjuje i na zajmove između povezanih osoba rezidenata, ako je jedna od povezanih osoba u povlaštenom poreznom položaju.

Drugim riječima, ta kamatna stopa primjenjuje se i za zajmove između povezanih osoba – rezidenata ako je jedna od njih u povoljnijem poreznom položaju, tj. ako:

  • ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobitak po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobitak (npr. posluje na potpomognutim područjima), ili
  • ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Nova stopa zateznih kamata koju zaračunava Porezna uprava na zakašnjela plaćanja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iznosi 5,49% godišnje.

Svako zakašnjelo plaćanje dospjele obveze podliježe obračunu zateznih kamata pa tako i kašnjenje zajmoprimca s vraćanjem zajma u roku koji je određen ugovorom o zajmu.

Ugovorne strane same odlučuju hoće li prilikom pozajmice

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: