Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Kamatne stope između povezanih osoba i stanjena kapitalizacija

23.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

U ovom članku obrađujemo pojmove vezana uz kamatne stope između povezanih osoba, kao i dajemo pojašnjenje izračuna i primjene kamatnih stopa u odnosima između povezanih osoba.

Dodatno u članku dajemo pojašnjenje stanjene kapitalizacije, odnosno prikaza tretiranja kamatne stope u ovisnosti o načinu financiranja vlasničkim ili zajmovnim kapitalom.

 

  1. Kamatne stope između povezanih osoba

Kamatne stope između povezanih osoba (čl.14. ZPD i čl.37. PPD)

Pri utvrđivanju Prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba obračunava se kamata najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma.

Pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove kod povezanih osoba, priznaju se obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma.

Porezno priznatu kamatnu stopu određuje i objavljuje ministar financija, i to  prije početka poreznog razdoblja u kojem će se stopa koristiti, vodeći pritom računa da se radi o kamatnoj stopi koja se ostvaruje u usporedivim okolnostima ili koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba.

Kamatna stopa utvrđuje se kao aritmetička sredina prosječnih kamatnih stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, a koje HNB mora objaviti u tekućoj kalendarskoj godini.

Visinu kamatne stope odlukom objavljuje minister financija prije početka poreznog razdoblja u kojem se primjenjuje.

Za 2022. godinu objavljena kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iznosi 2,68 %, a za 2021. godinu iznosila je 3,00 %.

Odredbe o priznavanju kamata i obvezi primjene propisanih kamatnih stopa primjenjuju se na povezane osobe rezidente i nerezidente, te će se primijeniti u slučajevima zaračunavanja kamata u poslovima između:

  • Tuzemne poslovne jedinice inozemnog poduzetnika (nerezidenta) i društva osnivača
  • Tuzemnoga ovisnog društva i inozemnoga matičnog društva
  • Tuzemnoga matičnog društva i inozemnoga ovisnog društva,

Pri čemu vrijedi

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: