Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Povezana društva prema Općem poreznom zakonu

22.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.3 Povezana društva prema Općem poreznom zakonu

dipl.oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik

Člankom 5. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, Narodne novine broj 45/19, propisano je načelo priznavanja poslovnih odnosa između povezanih osoba, po kojemu će priznavanje ugovora i poslovnih odnosa između povezanih osoba porezno biti priznati samo ako bi i druge osobe koje nisu u takvom međusobnom odnosu pod istim ili sličnim okolnostima utvrdile takve ugovorne uvjete ili uspostavile takve poslovne odnose.

Pri tome članak 49. Općeg poreznog zakona, propisuje da su povezane osobe, osobe kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

- dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom ili drugima

- dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, značajan utjecaj na drugu ili druge

- dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba između kojih ne postoji odnos kontrole iz točke 1. ovoga stavka ili značajan utjecaj iz točke 2. ovoga stavka, ali koje predstavljaju jedan rizik za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa jer su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da zbog pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe može doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, jer se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitaka, dobiti ili sposobnosti za plaćanje

- dvije ili više fizičkih i/ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik na način da ostvaruju kontinuitet djelatnosti u istom prostoru, koristeći istu opremu,

pri čemu se smatra da postoji odnos između navedenih povezanih osoba i između poreznog dužnika i:

- njegovog bračnog druga,

- njegovog krvnog srodnika u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tazbini do istog stupnja bez obzira je li brak prestao ili nije,

- posvojitelja, posvojenika, skrbnika, osobe pod skrbništvom,

- staratelja, osobe pod starateljstvom te osobe koja s njime živi u zajedničkom kućanstvu.

Članak

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: