Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Povezana društva prema Zakonu o porezu na dobit

22.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.4 Povezana društva prema Zakonu o porezu na dobit

dipl.oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik

Zakon o porezu na dobit u članku 13., stavak 1. propisuje da se, ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada sva dobit u svoti koja bi bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba.

Prema stavku 2., članka 13. navedenog Zakona, povezanim osobama smatraju se osobe:

- kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili

- iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

Uz postojanje činjenice da na poslovanje poduzeća bitan utjecaj imaju njihovi vlasnici, članovi nadzornih i upravnih odbora, uprava i njihovi suradnici, u takvom slučaju, kada druge pravne ili fizičke osobe mogu lako vršiti kontrolu, i imaju utjecaj na poslovne odluke u povezanim društvima, treba proučiti odnose povezanih osoba i porezne posljedice koje iz tih odnosa proizlaze.

Postupak utvrđivanja transfernih cijena započinje utvrđivanjem povezanosti između dvije osobe jer porezni organi prvo trebaju utvrditi jesu li dvije povezane osobe, u poslovanju kojih se žele utvrđivati transferne cijene, stvarno povezane osobe sukladno odredbama stavka 2., članka 13. Zakona o PD jer se tek nakon utvrđivanja povezanosti može pristupiti utvrđivanju transfernih cijena i u skladu s tim i procjeni porezne osnovice.

Stavkom 3. članka 13. Zakona o PD, propisano je da se pri utvrđivanju i procjeni jesu li poslovni odnosi između tih povezanih osoba ugovoreni po tržišnim cijenama može koristiti :

- ili metoda usporedivih nekontroliranih cijena

- ili metoda trgovačkih cijena

- ili metoda dodavanja bruto dobiti na troškove

- ili metoda podjele dobiti

- ili metoda neto dobitka,

jer će se u poreznom svrhe, poslovni odnosi između povezanih osoba priznati samo ako porezni obveznik posjeduje i na zahtjev Porezne uprave pruži podatke i informacije o povezanim osobama i poslovnim odnosima s tim osobama, metodama kojima se koristi za utvrđivanje usporedivih tržišnih cijena, kao i razlozima za odabiranje konkretnih metoda (stavak 4. članak 13 Zakona o PD).

To prema članku 40. stavak 3. Pravilnika o porezu na dobit znači da pri odabiru i primjeni jedne od navedenih metoda, a za utvrđivanje je li neka transakcija provedena po uobičajenim tržišnim cijenama, treba učiniti sljedeće:

-prikupiti informacije o grupi, o položaju poreznog obveznika u grupi i analizi povezanih transakcija, odnosno opće informacije koje mogu biti iste za grupu i specifične informacije za poreznog obveznika;

-identificirati izabranu metodu, opisati razmatrane podatke, metode i analize provedene za utvrđivanje transfernih cijena te objasniti i navesti razloge

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: