Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Povezana društva prema Zakonu o trgovačkim društvima

22.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.1 Povezana društva prema Zakonu o trgovačkim društvima

dipl.oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik

Osnovni je cilj povezanih društava racionalizacija poslovanja, smanjenje rashoda pa samim tim povećanje prihoda, dobiti i drugih gospodarstvenih koristi uz postizanje povoljnijeg poreznog položaja društava unutar grupe te se upravo zbog tog zajedničkog cilja i poslovne povezanosti društva pojavljuje u poreznom smislu problem transfernih cijena i smanjenja dobiti povezanih društava različite rezidentnosti.

Priznavanje, mjerenje, iskazivanje i objavljivanje u financijskim izvještajima odnosa sa povezanim društvima te je porezni položaj povezanih društava uređeno:

- Zakonom o računovodstvu (Narodne novine broj 78/15 do 120/16)

- Zakonom o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04 do 106/18)

- Pravilnikom o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05 do 01/19)

- Općim poreznim zakonom (Narodne novine broj 115/16, 106/18)

- Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93 do 40/19)

- drugim zakonima: o osiguranju, o tržištu vrijednosnih papira, o investicijskim fondovima, ali oni nisu namijenjeni za porezne potrebe, jer gospodarski propisi definiraju povezane osobe drugačije u odnosu na porezni propis.

Međutim, jednaka im je namjena: prepoznati dogovor o netržišnim uvjetima poslovanja između osoba kod kojih postoji međusobna mogućnost utjecaja na odlučivanje.

Povezana društva prema Zakonu o trgovačkim društvima

Člankom 473. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) povezana su društva definirana kao:

-društvo koje u drugome društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju (npr.više od 50% udjela ili dionica),

-ovisno i vladajuće društvo (npr.vladajuće društvo može utjecati na sastav organa ovisnog društva),

-društvo koncerna (vladajuće i jedno ili više ovisnih društava objedinjeni su jedinstvenim vođenjem od strane vladajućeg društva)

-društva s uzajamnim udjelima (društva kapitala koja su povezana na način da svako društvo ima više od 25% udjela u drugome društvu) i

-društva povezana poduzetničkim ugovorima (temeljem kojih neka društva manje ili više gube poslovnu samostalnost i postaju ovisna o drugim društvima).

Povezana su društva samostalne pravne osobe koje mogu stjecati prava i obveze, mogu tužiti ili biti tuženi te moraju voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća, međutim, provedbom povezivanja samostalnost društava u vođenju poslova postaje manje ili više ograničena.

Ako vladajuće društvo koristi svoje legitimno pravo te sklopi ugovor o jedinstvenom vođenju poslova društva tada se radi o koncernu. Jedinstveno vođenje poslova znači da vladajuće društvo vodi jedinstvenu financijsku politiku, planiranje, te imenuje i smjenjuje upravu, rukovoditelje, radnike i dr. Vladajuće je društvo, tada ovlašteno upravi ovisnoga društva davati upute za vođenje poslova društva, a uprava ovisnoga društva mora provoditi upute vladajućeg društva te je u tom slučaju sukladno odredbama članaka 494. i 495. ZTD-a propisana

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: