Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Studija o transfernim cijenama

19.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.5 Studija o transfernim cijenama

dipl.oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Studija o transfernim cijenama: Postoji li zakonski okvir koji određuje da benchmark analiza (analiza usporedbe) mora biti rađena svake godine ? Ako da, kojim je zakonom to uređeno Ili se može samo studija nadopuniti novim podacima, a ukoliko nije došlo do promjena u politikama društva da benchmark ostane isti kroz 3 godine?

Pitanje porezne osnovice u poslovanju između rezidenata i nerezidenata odnosno transfernih cijena uređena je odredbama članka 13. Zakona o porezu na dobit Narodne novine broj 177/04 do 143/14 i članka 40. Pravilnika o porezu na dobit Narodne novine broj 95/05 do 157/14.

Prema odredbi stavka 1. članka 13. Zakona o porezu na dobit, ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada se sva dobit u svoti u kojoj bi bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba.

Odredbom članka 13. stavak 4. Zakona o porezu na dobit, propisano je da će se poslovni odnosi između povezanih osoba priznat samo ako porezni obveznik posjeduje i na zahtjev Porezne uprave pruži podatke i informacije o povezanim osobama i poslovnim odnosima s tim osobama, metodama kojima se koristi za utvrđivanje usporedivih tržišnih cijena i razlozima za odabiranje konkretnih metoda.

Isto tako je odredbom članka 40. stavak 3. Pravilnika

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: