Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Upravljanje rizikom transfernih cijena

23.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.5 Upravljanje rizikom transfernih cijena

spec.admin.public. Bernard Iljazović

S obzirom na sve veću problematiku transfernih cijena na međunarodnoj razini i sve raširenije oblike agresivnih poreznih planiranja s ciljem izbjegavanja ili smanjivanja poreznih opterećenja, upravljanje rizicima transfernih cijena postaje pravi izazov za sve dionike u procesu, odnosno Poreznu upravu, porezne obveznike, multinacionalne kompanije, povezana društva.

Kod upravljanja rizikom transfernih cijena Porezna uprava koristiti će se indikatorima za identificiranje i procjenu rizika koji će predstavljati temelj za provođenje detaljnijeg poreznog nadzora transfernih cijena, dok će kod povezanih društava, odnosno poreznih obveznika instrumenti upravljanja rizicima transfernih cijena biti na primjer: dokumentacija o transfernim cijenama, sklapanje sporazuma o transfernim cijenama (APA), odgovarajuća politika transfernih cijena itd.

Naime, kod određivanje politike transfernih cijena posebice treba voditi računa da se transferne cijene ne smiju temeljiti na ugovornim odredbama koje ne prikazuju stvarno ekonomsko stanje.

Pri upravljanu rizikom transfernih cijena preporučuje se prednost dati pristupu zasnovanom na zajedničkoj suradnji koji je utemeljen na dijalogu i povjerenju. Obilježje pristupa zasnovanog na suradnji je inter alia komunikacija između porezne uprave i poreznog obveznika u ranoj fazi, to jest već pri razmatranju, pripremi ili stvarnom početku revizije. Naime, komunikacija u ranoj fazi pomaže usmjeriti se na najkritičnije aspekte koji pridonose učinkovitom upravljanju rizikom, a kako bi se spriječili mogući nesporazumi i neučinkovita raspodjela resursa. Naravno, resurse bi trebalo usmjeriti na transakcije s visokim stupnjem rizika transfernih cijena.

Na suradnju poreznog obveznika s Poreznom upravom mogu ukazivati sljedeći čimbenici: iskustvo u prethodnim poreznim nadzorima, transparentnost, čuvanje i dostupnost dokumentacije poreznoj upravi sukladno Kodeksu ponašanja u vezi u vezi s dokumentacijom o transfernim cijenama za povezana poduzeća.

Jedan od instrumenata za upravljanje rizikom je i dokumentacija o transfernim cijenama. Naime, temeljem te dokumentacije porezni obveznik zapravo predstavlja model svojeg poslovanja, okolnosti tog poslovanja, način odabira metodologije za određivanje transfernih cijena, kao i dokumentiranja procesa donošenja odluka. Dokumentacija o transfernim cijenama koja se sastavlja i podnosi poreznoj upravi prilikom provođenja poreznog nadzora, a temeljem koje se ocjenjuje usklađenost transfernih cijena s načelom neovisnosti treba sadržavati opće informacije svojstvene za sva povezana društva kao npr. informacije o strukturi grupe povezanih društava, predmeta poslovanja i poslovnih strategija, vrsta kontroliranih transakcija u koje su uključena povezana društva i njihova analiza usporedivosti, politika transfernih cijena, vlasništva nad nematerijalnom imovinom, popis sporazuma o podjeli zajedničkih troškova,naprednih cjenovnih sporazuma, primijenjene metode određivanja transfernih cijena, ugovorni uvjeti, funkcijska analiza itd.

No, treba napomenuti da vrsta i količina dokumentacije potrebne poreznoj upravi za nadzor transfernih cijena kod poreznog obveznika će ovisiti o činjenicama i okolnostima svakog pojedinog slučaja, te se stoga ne može navesti iscrpan

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: